Make your own free website on Tripod.com

trinhchangtrangshort.jpg

Hoat Dong Tu Thien

Home
Hinh anh
Thu Tin
Thien nguyen
Hoa Catlya
Lan
Cach cham soc Hoa Quynh va Lan

Hoa dong tu thien la mot trong nhung muc tieu chung toi thuc hien tu nhieu chuc nam qua de giup do nhung nguoi khuyet tat, co nhi qua phu ,cac nan nhan cua Thien tai lu lut  tai que nha va tai Hoa Ky, va nhat la cac Thuong Phe Binh nhung nguoi thieu may man con dang song tai Viet Nam

Cac Nguoi khuyet tat

Da giup duoc mot so nguoi khuyet tat nhu sau:

Giup Lu lut mien Trung

Lu lut mienTrung

 

 

 

Lu lut mien Tay

Prospective members are welcome to learn more about us by attending an event.

Xin vui lÚng liÍn liÍn lạc vơ'i trang chủ Trinh Chấn Gia Trang tại trinhchan1930@yahoo.com
Copyright © 2005 Trinh Chấn Gia Trang